Goldcorp anmälda på nytt

Gruvföretaget Goldcorp, som nyligen kritiserades kraftigt för skador på miljö och människor vid Marlingruvan i Guatemala i en rapport från Swedwatch, har nu anmälts på nytt. Den här gången är det invånarna i Valle de Siria, Honduras, som anklagar företaget för att skada deras hälsa och närmiljö.

La Vía Campesina skriver i ett pressmeddelande att det gjordes en studie i området 2007, då 62 personer från tre kommuner testades och visade tecken på förgiftning, både i blod och urin. Spår av tungmetaller som bly, kvicksilver, arsenik och cyanid har lett till att befolkningen insjuknar och enligt WHO ligger blyvärdena över de tillåtna.

I Valle de Siria bor 40 000 personer som har påverkats av guldutvinningen. Gruvan San Martin öppnades 2000 av företaget Entre Mares, som initialt tillhörde den kanadensiska företaget Glamis Gold men senare köptes upp av Goldcorp, som också är ett kanadensiskt multinationellt företag. Gruvan stängdes 2008 men effekterna av gruvnäringen kommer att pågå mellan 50 och 100 år, menar experter.

Dödliga hälsoeffekter

Verksamheten är resurskrävande – genom att gräva ut ett ton sten och grus kan mindre än ett och ett halvt gram guld utvinnas. Då krävs också över 8100 liter vatten, och det vattnet har framför allt tagits från byarna runt om i Valle de Siria.
Förutom utgrävningar och sprängningar, samt den skog som företaget har huggt ned, påverkas miljön av tungmetallerna genom att gräs, jord och vatten förgiftas. Det sprider sig till människorna som dricker vattnet och brukar jorden, men också via djuren och exempelvis den ost de tillverkar innehåller skadliga ämnen. Det kan leda till problem med huden, luftvägarna, synen och barnen växer inte som de ska och föds med missbildningar.

Läkaren och forskaren Juan Almendares, som stöttar befolkningens anmälan, berättar för La Vía Campesina att inget hände förra gången de anmälde företaget, för fyra år sedan.

-Skadorna som företaget har orsakat de boende i Valle de Siria är mycket omfattande, menar han. Bland annat har en 9-åring flicka avlidit och vi anser att det kan bero på tungmetallerna, och att fallet måste utredas.

Mer gruvnäring att vänta

När utvinningen inleddes splittrades befolkningen i de som var för gruvnäringen och de som var emot. Tidningen Envio rapporterar om att företaget lovade att konstruera skolor, hus, broar och annat. Många såg också en möjlighet till jobb och närde en förhoppning om att få det bättre ställt ekonomiskt. Men det visade sig att arbetsförhållandena var källa till många sjukdomar, och att företaget inte skyddade arbetarna från de skadliga ämnena. En arbetare berättar för Envio hur han brände de behållare som innehöll cyanid utan vare sig skyddshandskar eller mask. Nu lider han av leukemi och har kort tid kvar att leva. En grupp på 33 arbetare har anmält att deras rättigheter kränkts till Honduras särskilda åklagare för mänskliga rättigheter.

Men hittills har varken de honduranska myndigheterna eller Goldcorp tagit något ansvar för situationen. Tvärtom hävdar Goldcorp att gruvans stängning varit framgångsrik. Och även om gruvan i Valle de Siria är stängd väntas gruvindustrin öka, då staten har godkänt att en tredjedel av landet ska grävas ut med 157 utvinningslicenser registrerade av internationella företag.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna