Genmanipulerad majs orsakar cancer

Råttor som matats med Monsantos genmodifierade majs eller som exponerats för deras storsäljande växtgift glysofat drabbades av cancer och dog tidigare än väntat enligt en ny fransk studie. Studien kan komma att leda till ett totalförbud för import av genmanipulerade växter i Frankrike.

Råttor som matats med den genmanipulerade majsen NK603 och druckit glysofat dog i förtid. Forskningsresultatet visar att 50 procent av hanråttorna och 70 procent av honråttorna dog i förtid, jämfört med 30 respektive 20 procent i kontrollgruppen. Djuren fick även tumörer, samt allvarliga skador på lever och njurar.

Gilles Eric Seralini, är ledare för forskningsgruppen på universitetet i Caen, i Frankrike. Han har tidigare gjort studier om hur genmanipulerade grödor påverkar hälsa. År 2009 flaggade han för den bristande säkerheten vid användandet av genmanipulerat, baserad på en kortare studie. Företaget Monsanto menade då att studien visade på "slutsatser utan substans".

Den nya studien är unik i sitt slag. Tidigare studier som ligger till grund för godkännande att använda genmanipulerade grödor har inte överstigit tre månader. Detta experiment har pågått under två år och övergriper hela råttans livstid. Majoriteten av problemen skedde efter den fjärde månaden och Seralini menar att tidigare studier medvetet har genomförts under en kortare period för att undvika symptom och ett negativt resultat.

Det finns ett stort motstånd mot användande av genmanipulerade grödor, ett motstånd som riktas mot företaget Monsanto som kontrollerar 90 procent av det genmanipulerade utsädet.

I Frankrike är det förbjudet att odla genmanipulerad majs, på grund av tidigare studier som visar på att majs av typen NK603 och Mon 810 skulle kunna leda till förgiftning. Regeringen har beslutat att ta ställning till den genomförda studien, och eventuellt införa ett förbud av all import av genmanipulerad majs, även djurfoder.

Text: Victoria Heiman

Fakta

Genetiskt modifierade organismer är växter där det genetiska materialet och dess karaktär har ändrats i laboratorium, på ett sätt som inte kan inträffa naturligt vare sig genom korsning eller genom vanlig växtförädling.
För mer information se Greenpeace hemsida: http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/gmo/