Gatuartister vill göra det offentliga rummet fritt för konstutövare

I dagarna fyra har Valparaísos gator invaderats av clowner, dansare och musiker som genom en gatufestival vill sätta just gatuartisternas situation på den politiska agendan.

Festivalens producent, Rodolfo Meneses, mer känd som mimikern Tuga, berättar att festivalen fötts ur behovet att återuppta gatuteatern i Chile, Latinamerika och i världen.

- Som det är nu är gatuartisterna hårt kontrollerade av polis och myndigheter som inte förstår gatuteaterkonceptet, som ser det som fulkonst. Men gatuteatern är det motsatta, något mycket viktigt för samhället, för politiken och för ett land. Den behövs för att skapa ett andrum i samhället, förklarar han.

Vill göra gatuteater fritt

María José Rivara i teaterkompaniet 'Pat Cote' uppträder på festivalen Invasion callejera.: Lisa KarlssonNär Rodolfo Meneses inte producerar festival är han en kringresande mimiker. Det gångna året har han intagit gatorna och fått publiken att vika sig dubbel av skratt runtom i både Latinamerika och Europa. Det är inte alltid smärtfritt och utan konsekvenser, då det i många länder krävs tillstånd för att uppträda på gatan. Chile är ett av dessa länder och det vill de 80 gatuartisterna som deltar i festivalen ändra på. De vill att det ska vara fritt fram för gatuartister att uppträda i de offentliga rummen.

- I Chile måste alla aktiviteter som sker på gator och torg och andra offentliga platser ha ett tillstånd från kommunen. Det görs ingen skillnad mellan gatuartister och gatuförsäljare, alla måste ansöka om tillstånd för att få använda det offentliga rummet som arbetsplats.

Men att få tillstånd att uppträda på gatan är svårt och i Chile finns inga lagar som försvarar eller stöttar gatuteater. Samma sak gäller de nationella kulturfonderna som kulturarbetare kan söka pengar från för att sätta upp teaterverk, anordna konserter och dylikt.

- Det är svårt för oss att få del av fondpengarna eftersom vi är enskilda artister och inte stora kulturproducenter.

"Gatuartister är politiska"

Clownen 'El Kote' deltar också i festivalen.: Lisa KarlssonEtt av festvalens främsta mål är därför att sammanföra artisterna och diskutera hur de tillsammans kan förändra sin situation, utvecklas som artister och utveckla gatuteatern. På festivalens forum har artisterna således diskuterat användningen av det offentliga rummet som scen, men även en hel del politik.

- Gatuartister är politiska varelser eftersom vi har friheten att säga vad vi vill på gatan. Att inta ett utrymme är även det en politisk handling.

Hittills har bemötandet från publiken varit både fantastiskt, förstående och deltagande enligt Rodolfo Meneses.

- De märker att vi har skapat den här festivalen för dem och att vi har gjort det med mycket kärlek. Det här är annorlunda mot de enorma producerade, pompösa och spektakulära evenemangen eftersom vi går ut på gatan och ger direkt av vår kärlek till dem som stannar för att se oss.

                                                                        Text och foto: Lisa Karlsson

Röster från Latinamerika