Funktionshindrade i Bolivia kräver bidrag

110 personer med olika funktionsnedsättningar har återupptagit demonstrationsmarschen integrationskaravanen för att kräva att regeringen och Evo Morales godkänner lagen om förmånsbehandling för personer med funktionsnedsättning, samt ett årligt bidrag på motsvarande 3028 svenska kronor.

Marschen startade för snart tre månader sedan och har passerat Trinidad, Santa Cruz och Cochabamba, totalt är det 1 154 kilometer. Nyligen stannade demonstrationsmarschen under några dagar då regeringen och ledningen för organisationer för personer med funktionsnedsättning skrev under ett avtal som bland annat innebär ett bidrag till personer med grav och mindre grav funktionsnedsättning. I avtalet ingick även bildandet av arbetsgrupper för att bearbeta den nya lagen om förmånsbehandling. Enligt överenskommelsen skulle detta arbete ha påbörjats den 26 januari, men då ingen företrädare för regeringen trätt fram, och det utlovade bidraget inte utbetalats, återupptogs demonstrationen.

Målet för demonstranterna är att ta sig fram 30 kilometer om dagen, men de tar det försiktigt eftersom de endast har en polisvan som hjälper till att frakta packning och förnödenheter. De har inga läkare eller ambulanser till sitt förfogande.

Enligt tidningen La Prensa finns det omkring 9000 personer med funktionsnedsättning registrerade i Bolivia, som nu kräver en lag om förmånsbehandling samt ett årligt bidrag.

- Oron är stor att lagen ska hamna i skymundan för de protester som råder angående vägbygget i nationalparken TIPNIS, säger Sonja Mujica, ordförande i bolivianska riksförbundet för personer med funktionsnedsättning, till La Prensa.

Diskussioner om förmånslag fortsätter

Tidningen El Diario meddelade i helgen att organisationerna för personer med funktionshinder och regeringen enats om ett provisoriskt bidrag på motsvarande 1000 svenska kronor. Organisationerna fortsätter dock sin vaka på San Francisco torget i La Paz. Enligt Sonia Mujica så har avtalet aldrig diskuterats med ledningen för organisationerna.

I onsdags samlades organisationerna och representanter för regeringen för att arbeta fram ett lagförslag. LA.nu var närvarande i justitieministeriet när diskussionerna pågick. De diskuterade funktionshindrades rätt att ta sig fram utan hinder. Och hur man skulle kunna främja den integrerade utvecklingen för funktionshindrade i sektorer som hälsa, utbildning, arbete och kommunikation. En viktig diskussionspunkt var definitionerna av funktionshinder och förmånsbehandling.

- Presidenten har pengar till andra. Flygplan och satelliter, men vi då? Han lovade att hjälpa alla, säger Marta Quenta en av många som väntar utanför justitieministeriet. Hon poängterar att de inte kommer att ge upp förrän de har fått igenom sina krav. Att de blir diskriminerade och att det inte finns någon förståelse för deras situation.

- Vi kommer att korsfästa oss, blod kommer att spillas om det behövs, avslutar hon.

Text och foto: Macarena Mendoza Alvarez, Svalorna Latinamerika