Fortsatt utredning av Nerudas död

Det går inte att bevisa att den chilenske poeten och Nobelpristagaren Pablo Neruda, som dog för 40 år sedan, giftmördades. Det slår de rättsmedicinska experter fast som undersökt Nerudas kvarlevor. Men utredningen kring Nerudas död, som inträffade kort efter att general Augusto Pinochet tagit makten i landet, kan fortsätta.

I Chile har arbetet med att fastställa dödsorsakerna för flera kända personligheter som dog under diktaturen mellan 1973 och 1990 pågått under en längre tid. Det har handlat om att reda ut frågetecknen kring vissångaren Víctor Jaras död, samt omständigheterna kring den Nobelprisbelönade författaren Pablo Nerudas och de tidigare presidenterna Eduardo Frei Montalvas och Salvador Allendes dödsfall.

Samtidigt har arbetet även satt strålkastarljuset på de tusentals anonyma offren för Pinochets militärdiktatur.

Människorättsjuristen Eduardo Contreras var först med att inleda en juridisk process för att fastställa hur den socialistiske presidenten Salvador Allende avled i samband med kuppen den 11 september 1973, då militären bombade presidentpalatset La Moneda. I många års tid var osäkerheten stor kring hur det gick till när president Allende dog. Han hade tillsammans med flera beväpnade anhängare förskansat sig i presidentpalatset i samband med kuppen. Men tack vare den rättsliga utredning som Contreras tvingade fram kunde man till sist slå fast att presidenten begick självmord.

Utredningen fortsätter

I dag arbetar Contreras för att det ska fastställas hur poeten Pablo Neruda dog, blott tolv dagar efter att hans nära vän president Allende hade störtats av militären.

I april i år grävdes Nerudas kvarlevor fram ur graven vid hans hem i Isla Negra, elva mil väster om huvudstaden Santiago, i syfte att fastställa huruvida Neruda dödats genom förgiftning. I fredags kom beskedet från rättsmedicinalverket att de internationella rättsmedicinska experter som undersökt Nerudas kvarlevor inte hade hittat några spår av dödliga kemiska substanser.

Enligt Contreras utgjorde dock denna rättsmedicinska undersökning bara den första delen av en längre utredning. Människorättsjuristen vill nu att andra experter ska undersöka kvarlevorna för att ta reda på om Nerudas död kunnat beror på att han förgiftats med biologiska ämnen.

Den som leder undersökningen för att ta reda på huruvida Neruda mördades är domaren Mario Carroza. Enligt Carroza så går det ännu inte att fastställa huruvida Neruda, som var cancersjuk, dog en naturlig död eller inte. Samtidigt understryker Carroza att om inte alla berörda parter nöjer sig med den nu genomförda rättsmedicinska undersökningen, så kommer man att arbeta vidare med fler alternativ för att försöka fastställa Nerudas dödsorsak.

Neruda var vid sin död 69 år gammal och under behandling för prostatacancer. Han hade varit medlem av Chiles kommunistparti i 28 års tid.

I samband med sin död var Neruda på väg att gå i exil i Mexiko, där han sannolikt hade blivit en viktig kritiker av general Pinochets nyinstiftade militärdiktatur.

Tusentals dödades

Bara några dagar innan Neruda avled utsattes hans tre hus för husrannsakningar av militären. Hans mest älskade bostad, i Isla Negra, plundrades av militären som dessutom slog sönder hela hans hem.

Enligt Nerudas chaufför och personliga sekreterare Manuel Araya dödades poeten av en person som låtsades vara läkare, i samband med att han behandlades för sin prostatacancer vid den privata kliniken Santa Maria. Araya hävdar att den påstådda läkaren gav Neruda en giftinjektion.

Nio år senare dödades den tidigare presidenten Eduardo Frei Montalva på samma klinik. En senare utredning slog fast att den förre presidenten hade dödats med ett biologiskt gift. Uppgifterna kom som en chock för det chilenska samhället eftersom det betraktades som ett bevis för att Pinochets regim inte hade dragit sig för att förgifta sina politiska motståndare.

Den politiske aktivisten och vissångaren Víctor Jara dödades den 15 september 1973 i samband med att han hölls fången på Chiles nationalarena tillsammans med tusentals andra motståndare till den nyss genomförda statskuppen. Jaras döda kropp bar spår av tortyr och var genomborrad av flera kulor.

Men det skulle dröja ända fram till 2008 innan Víctor Jaras död började utredas. I samband med den pekades en namngiven militär ut som misstänkt för att ha beordrat att Jara skulle torteras, och samme militär påstås ha skjutit honom till döds. Den utpekade mördaren lever för närvarande i frihet i USA.

Under Pinochets styre dödades eller försvann 3 065 människor, medan ytterligare 37 000 människor hölls som politiska fångar av diktaturen.

Närmare 1 300 fall är för närvarande under prövning i chilenska domstolar. Det handlar om olika människorättsbrott - från utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, tortyr och andra typer av brott som begicks av diktaturens hantlangare mellan 1973 och 1990.

Text: Marianela Jarroud/IPS