Fortsatt konflikt i Bajo Aguán

Den globala bonderörelsen Vía Campesina vädjade igår om stöd till 120 familjer, som blivit våldsamt avhysta från Comunidad de Rigores, nära Trujillo, i slutet av juni. Hela bosättningen med hus, skola, kyrka, odlingar förstördes av tunga maskiner, vilket lämnat de boende utan möjlighet att skaffa mat.

Samtidigt deklarerade en av bondeorganisationerna i Bajo Aguán, MUCA (Movimineto Unificado Campesino del Aguán), att bosättningarna Aurora och Confianza nu återtar 50 hektar mark för att bygga bostäder till 700 familjer. På grund av den senaste tidens regn hotas de av total översvämning, och de väntar fortfarande på ett att bostadsprojekt som regeringen utlovat. -Herr president Porfirio Lobo Sosa besökte oss i oktober och lovade 500 hus, vilka vi fortfarande inte sett till. Därför tänkte vi hjälpa honom att uppfylla det löftet, skriver MUCA.

Konflikten i Aguán Översvämningarna har lett till att bondeorganisationen MUCA måste söka nya marker för bosättning.: MUCA

I Bajo Aguán, som ligger i norra Honduras, har jordkonflikter skapat en ohållbar situation. Sedan januari 2010 har minst 23 jordbrukare mördats. Flera stora markägare anlitar privata säkerhetsföretag som förföljer och trakasserar de småjordbrukare som organiserat sig för att få tillgång till den mark de blivit lovade. Men övergreppen i Bajo Aguán har inte enbart begåtts av privata vaktbolag, utan även polisen pekas ut som inblandade i tortyr, förföljelse, trakasserier och hot. Flera av de brott som har anmälts av boende i bosättningarna utreds bara delvis eller inte alls.

246 av de drabbade i Rigores var barn under 18 år.: La Vìa Campesina HondurasFörhoppningar om reaktion från EU

Nyligen presenterade ett nätverk av organisationer en rapport om de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår i Bajo Aguán för Europaparlamentet. Rapporten uppmanar det internationella samfundet att bidra till säkerheten för familjerna i Bajo Aguán, samt inrätta koninuerlig uppföljning tills dess att konflikten lösts. Det är också nödvändigt att se över det ekonomiska stödet till regeringen och lån från multilaterala banker till de företagare som är inblandade. De anser också att FNs högkommissarie bör inrätta ett permanent kontor för mänskliga rättigheter i Honduras.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Foto: La Via Campesina Honduras, MUCA

Fakta

Rapporten "Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán" (Kränkingar av mänskliga rättigheter i Bajo Aguán) har författats av FIDH (La Federación Internacional de los Derechos Humanos ), CIFCA, FIAN Internacional, Rel-Uita, Vía Campesina Internacional och APRODEV. Rapporten finns att ladda ner på spanska och engelska på Zhttp://www.fidh.org/IMG//pdf/honduras_informe_mision_bajo_aguan_-_version_final.pdf respektive http://www.fian.org/resources/documents/others/honduras-human-rights-violations-in-bajo-aguan