Utmanande tid för Honduras nyvalde president Hernandez

Tuffa politiska och ekonomiska utmaningar väntar Honduras nyvalda president Juan Orlando Hernandez. Hans konservativa parti Nacional har vunnit sitt andra presidentval i rad, men får inte egen majoritet i parlamentet - och det nya vänsterpartiet Libre har förändrat landets politiska karta.

Juan Orlando Hernandez, från det konservativa Nationella Partiet, segrade i presidentvalet i Honduras i november. Efterspelet till valet har främst präglats av anklagelser om valfusk från det nya vänsterpartiet Libre, vilka även var Nationalisternas huvudmotståndare i valet. Bland andra generalsekreteraren i OEA, Jose Miguel Insulza, har uppmanat den honduranska befolkningen att erkänna Hernandez som den nuvarande presidenten och tillika partikamraten Porfirio Lobos rättmätiga efterträdare, då valet har följt lagen och valresultat är "klart och ovedersägligt". De över 750 valobservatörer som var på plats har inte heller haft några anmärkningar.
Valet blev inte alls så jämt som opionsundersökningarna innan indikerade. Hernandez, som är advokat till yrket, fick 37 procent av rösterna medan Libres kandidat Xiomara Castro fick 29 procent av desamma.

Ett nytt politiskt landskap

Att det skulle uppstå offentliga protesterer vad gäller valets legitimitet är knappast någon överaskning i det djupt polariserde landet som ännu inte återhämtat sig efter den militarledde statskuppen 2009 mot den dåvarande presidenten Manuel Zelaya. Libres födelse är en produkt av den turbulens som därefter kännetecknat Honduras , och utgörs av en bred vänsterkoalation som framförallt stödjs av anhängare till Zelaya, och som företräds av dennes hustru Xiomara Castro. Att Castro blev Hernandez främste utmanare understryker det faktum att landets politiska landskap har ritats om. Det tidigare förhärskande tvåparisystemet, där nationalisterna och liberalerna (Partido Liberal) länge dominerat den politiska scenen, är stadd i upplösning då Libre i valet vann sympatier på bekostnad av Zelayas tidigare parti, det vill säga liberalerna.

Djup misstro - men fortsatt stöd för Nationalisterna

Siffror fran Latinobarometro 2012-2013 visar att Honduras innehar sistaplatsen i regionen vad gäller folkets tilltro till demokrati. Endast 12 procent av befolkningen anser vidare att fördelningen av landets resurser kan betecknas som rättvis, och hela 86 procent menar att landets styrs av några få mäktiga grupper som endast har sitt eget bästa för ögonen. I samma undersökning framgår därtill att förtroendet för presidenten och regeringen är mycket begränsad. Detta speglar väl den djupa misstro som finns mot snart sagt alla politiska och juridiska institutioner, och ska även ses i ljuset av såväl den våldspiral som den ekonomiska kris som plågar landet. Mot bakgrund av det breda missnöjet kan det te sig märkligt att det Nationella partiet trots detta, för första gången sedan militarstyrets upplösning i början av 1980-talet, nu har vunnit två presidentval i följd.

Till stor del kan denna framgång tillskrivas splittringen mellan det Liberala Partiet och Libre. Valet har även i övrigt präglats av Zelayas återkomst till den politiska scenen. Hernandez har gjort sitt bästa för att demonisera sin rival Castro genom att påminna om landets institutionella kris 2009, vilket bland annat var en konsekvens av Zelayas ambition att få till stånd en kontitutionell reform - precis som Castro sade sig ha för avsikt att genomföra om hon blev vald.

Stora utmaningar väntar

Det är således ett allt annat än dukat bord som väntar Hernandez när han tillträder den 27 januari. De politiska och sociala utmaningarna ter sig närmast oöverstigliga. 2012 toppade Honduras den föga smickrande listan över världens farligaste länder (85 dödade per 100 000 invånare).
Hernandez har sagt att han ska införa "mano dura", och att landets militära polis ska få en större utbredning runt om i landet. Ungefär 60 procent av landets 8,5 miljoner invånare uppskattas vidare leva i fattigdom enligt landets statistiska institut INE. Hernandez har lovat att tillsätta resurser för att förbättra bostadssituationen för de allra fattigaste. Vad gäller den alarmerande ekonomiska situationen, med skyhöga budgetunderskott och stor arbetslöshet, har Hernandez lovat tusentals arbetstillfällen i nya maquiladoras (sammansättningsfabriker i ekonomiska frizoner) och genom att utvidga befintliga socker- och palmoljaodlingar.

Det faktum att den honduranska kongressen så sent som dagen innan julafton godkände den största ekonomiska reformen på årtionden - bland annat genom nya skatter, reducerade subventioner och offentliga sparpaket som inte tillåter ökade budgetanslag för 2014 - ger ytterligare en hint om vilka utmaningar som väntar landet i allmänhet och Hernandez i synnerhet.

Ingen egen majoritet i parlamentet

Som om detta inte vore nog är även det parlamentariska läget besvärligt för Hernandez och det Nationella partiet i så måtto att partiet efter valet - som också omfattande val till nationalförsamlingen - saknar egen majoritet i parlamentet. De måste således samarbeta med andra partier for att få genom sin politik. Det mest troliga scenariet, säger den politiska analytikern Julio Navarro till nyhetsbyrån Efe, är att Nationalisterna kommer att söka uppgörelser med sin forna fiende Liberalerna, eftersom "de båda fruktar Libre". I synnerhet vill de förhindra en utveckling där Libre erhåller en majoritet i parlamentet tillsammans med det nyligen bildade partiet Antikorruption (PAC).

Hernandez och Nationalisterna har även att förhålla sig till den omständigheten att den radikala vänstern vunnit mark de senaste åren i det traditionellt sett högerorienterade landet, vilket visar sig såväl i parlamentet (delar av Libre) som i protestyttringar på gator och torg. För Libre handlar det på kort sikt att hantera besvikelsen över valresultatet och hålla samman partiet. Möjligen kan en spricka redan skönjas då höga partiföreträdare uttryckt att Zelayas uttalanden till Efe för en dryg vecka sedan, då han delvis erkände att Hernandez vunnit valet, inte reflekterar partiets hållning i frågan.

Text: Petter Svensson, frilansskribent
Foto:
http://www.tercerainformacion.es/IMG/jpg/juan_orlando_hernandez_3-2.jpg