Toppmötet i Cochabamba det sjunde presidentmötet i ordningen

*Det pågående presidenttoppmötet i Cochabamba, Bolivia, är det sjunde i ordningen. För den som försöker räkna efter är det dock svårt att förstå hur det kan bli sju. Latinamerika.nu räknar nedan upp de viktigaste sydamerikanska toppmötena sedan år 2000.*

År 2000. Det första sydamerikanska presidenttoppmötet ägde rum i Brasilien.
År 2002. Det andra sydamerikanska presidenttoppmötet ägde rum i Ecuador.
År 2004. Det tredje sydamerikanska presidenttoppmötet ägde rum i Cuzco, Peru, i december år 2004. Där fattades beslutet att skapa den sydamerikanska gemenskapen (La comunidad sudamericana de naciones).
År 2005. Den sydamerikanska gemenskapens första möte ägde rum i Brasilien september, år 2005.
År 2006. Den sydamerikanska gemenskapens andra möte ägde rum i Cochabamba, Bolivia, år 2006. En prioriterad agenda för integrationsprocessen fastställdes. Presidenterna, som utgör processen högsta beslutande instans ska samlas en gång om året.
År 2007. Den sydamerikanska gemenskapens tredje möte ägde rum i Cartagena, Colombia, år 2007.
År 2007. Ett presidenttoppmöte med inriktning på energi-frågor ägde rum i Venezuela (1 Cumbre Energética Suramericana). Beslut fattas om Den sydamerikanska gemenskapens upplösande och ersättande av Sydamerikanska nationernas union (Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) på Venezuelas presidents Hugo Chávez initiativ.
År 2008. Ett presidenttoppmöte äger rum i Brasilien. Fördraget om bildandet av UNASUR undertecknas.
År 2009. Unasurs tredje presidenttoppmöte äger rum i Quito, Ecuador. (III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR.)
År 2009. UNASUR håller möte i San Carlos de Bariloche, Argentina.
År 2009. Presidenttoppmötet med mottot "Folkets gryning" äger rum i Cochabamba, Bolivia.

_Jessica Nilsson_