Sexualundervisningen fortsatt eftersatt i Latinamerika

Foto: Wikimedia Commons/ Whitdeer

Tonårsgraviditeter är mycket vanliga i Latinamerika, och experter menar att det hänger samman med den bristande sexualundervisningen i skolorna.

De flesta länder i Latinamerika bedriver numera sexualundervisning i skolorna, men i de flesta fall ligger fokus på att informera om sexuellt överförbara sjukdomar. Samtidigt är kontinenten näst efter södra Afrika den region i världen där antalet tonårsgraviditeter är som högst. Hela 38 procent av Latinamerikas kvinnor blir gravida innan de hunnit fylla 20 år.

I samband med FN:s stora befolkningskonferens i Kairo 1994 lovade världens ledare att en omfattande sexualundervisning skulle börja bedrivas i skolorna. Elba Núñez vid den latinamerikanska kvinnoorganisationen Cladem menar att situationen sedan dess har förbättras i regionens skolor - men att mycket fortfarande återstår att göra.

- Alla länder har inte fullt ut infört en skolundervisning om sexualitet och graviditet ute i klassrummen, säger Elba Núñez till IPS.

Fokus på avhållsamhet

Enligt en rapport från Cladem har myndigheterna i Argentina, Brasilien, Mexiko, Uruguay och Colombia kommit längst i strävan att erbjuda en mångsidig sexualundervisning, och dessa länder har dessutom lagstiftat om att så ska ske.

I många andra länder, däribland Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala och Peru, är sexualundervisningen koncentrerad till frågor om avhållsamhet och behovet av att skjuta upp sexualdebuten.

Och även i länder som Argentina, Brasilien och Mexiko har sexualundervisningen förblivit bristfällig utanför ländernas storstäder.

I Argentina antogs ett nationellt program för en månsidig sexualundervisning i skolorna för flera år sedan. Ana Lía Kornblit, vid forskningsinstitutet Gino Germani, menar att programmet var viktigt, men påpekar att det ändå inte nått ända fram i alla provinser.

- Utbildningsmaterialet, som är av hög kvalitet, används inte alltid eftersom skolorna inte ställer sig bakom innehållet, säger hon.

Föräldrar emot sexualundervisning

Mabel Bianco, ordförande för Stiftelsen för utbildning och kvinnostudier, Feim, påpekar att barn och ungdomar har behov av en ordentlig sexualundervisning.

-De kan se allt via tv eller internet, men i skolorna pratar man inte om det av rädsla för att det ska uppmuntra dem att ha sex.

Lourdes Ramírez, 18, som nyligen gått ut gymnasieskolan i den argentinska provinsen Córdoba, berättar att på hennes skola fanns sexualundervisningsmaterialet endast på skolbiblioteket. Och enligt henne protesterade många föräldrar mot den sexualundervisning som hölls, eftersom de trodde att den skulle leda till en tidigare sexualdebut.

Zobeyda Cepeda från Dominikanska republiken, som också är medlem av kvinnoorganisationen Cladem, menar att det finns en tydligt förhärskande syn på sexualundervisningen i många av regionens länder.

- Det handlar om en biologisk eller religiös inställning där sex anses vara något som endast utgör en del av äktenskapet, säger Zobeyda Cepeda.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: Wikimedia Commons/ Whitdeer