Peru: Tvångssteriliseringar måste utredas vidare enligt offren

Över två tusen peruanska kvinnor uppger att de blev tvångssteriliserade under den förre presidenten Alberto Fujimoris tid vid makten. Nyligen meddelade en åklagare att detta inte kommer att utredas vidare. Men företrädare för offren protesterar mot beslutet och kräver att den rättsliga granskningen fortsätter.

Den 24 januari meddelade åklagaren Marco Guzmán att utredningen av de tvångssteriliseringar som ska ha utförts i Peru mellan 1996 och 2000 läggs ner. Beskedet innebar att den dåvarande presidenten Fujimori, tre tidigare ministrar och flera andra högt uppsatta tjänstemän slipper åtal.

Steriliseringarna ingick i ett program för att minska befolkningstillväxten i Perus fattigaste delar.

Micaela Flores, mamma till sju barn, berättar om vad som hände efter att hon tillsammans med ett 30-tal andra kvinnor hade blivit lockad till en vårdscentral under förespeglingen att hon skulle erbjudas en hälsokontroll.

- Vi följde med frivilligt. Men sen hörde vi skrik och jag sprang därifrån, men dörrarna var låsta. De bar bort mig på en bår, band mig och snittade mig, berättar Micaela Flores, som kommer från den södra regionen Cusco.

Steriliseringskvoter 

Utredningen av steriliseringarna har pågått länge, men lades ner för första gången i maj 2009. I november 2012 öppnades dock utredningen igen och flera människorättsorganisationer hade stora förhoppningar eftersom åklagaren Marco Guzmán var intresserad av att utreda vilket ansvar den dåvarande presidenten Fujimori haft för programmet.

Fujimori avtjänar för närvarande ett 25-årigt fängelsestraff i Peru för människorättsbrott.

Till IPS medger Guzmán att det finns tecken som tyder på att Fujimori varit aktiv i programmet. Åklagaren har även en dokumentation som visar att den personal som arbetade med steriliseringarna hade kvoter som de var tvungna att fylla, och att till och med sanktioner väntade dem som inte lyckades genomföra tillräckligt många steriliseringar.

Guzmán förhörde Fujimori i fängelset i mitten av januari, och en vecka senare beslutade han att lägga ner utredningen. Men enligt åklagaren var det inte detta förhör som ledde fram till beslutet att lägga ner utredningen - utan det faktum att det enligt honom inte finns någon peruansk lag som förbjuder tvångssteriliseringar.

- Det avgörande är den juridik som måste tillämpas. Det finns inget lagligt stöd för att döma någon, säger Guzmán.

I sitt beslut hävdar åklagaren att det inte heller går att klassificera steriliseringarna som brott mot mänskligheten.

Överklagar beslut

Rossy Salazar, jurist vid kvinnorättsorganisationen Demus som företräder offren, påpekar att tvångssteriliseringar räknas som ett brott i Romfördraget. Peru anslöt sig dock till fördraget först 2002, efter att steriliseringsprogrammet hade avslutats.

- Men det internationella samfundet har betraktat tvångssteriliseringar som ett brott ända sedan början av 1990-talet, säger Salazar till IPS.

Demus har överklagat Guzmáns beslut att avsluta utredningen och kräver nu att en överordnad åklagare tar sig an fallet. Organisationen kommer även att begära att Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR, granskar fallet.

Enligt Perus hälsovårdsdepartement steriliserades över 346 000 kvinnor mellan 1993 och 2000, varav över hälften mellan 1996 och 1997. Bland dessa finns det över 2 000 fall dokumenterade där kvinnor antingen blev lurade eller hotade i samband med steriliseringarna. Flest fall dokumenterades i regionen Cusco.

Text: Milagros Salazar