Guatemala - ett av Latinamerikas farligaste länder för kvinnor

*Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP, mördades 603 kvinnor i Guatemala under år 2006. Det är en fördubbling av antalet kvinnomord från år 2001. Källor menar att det finns siffror som visar på att endast under perioden januari-oktober 2008 har mer än 620 kvinnor mördats.*

Våld mot kvinnor är utbrett i Guatemala. Kvinnorna på bilden har inget med artikeln att göra: Malin Stråle

Det är svårt att få fram exakta siffror på mord på kvinnor då varje institution, såsom polisen, åklagarmyndigheten och ideella organisationer, har sina egna register. Klart är i alla fall att Guatemala är ett av Latinamerikas länder mest drabbat av våld mot kvinnor.

Än svårare blir det att få fram statistik när man talar om misshandel. Mörkertalet är dessutom stort då många fall aldrig anmäls eller försvinner i administrationen.

*Få anmälningar*
Många kvinnor vågar inte anmäla männen som misshandlar dem på grund av rädsla för repressalier. Hot om mer misshandel, om död, mot barnen, får många att inte göra eller att ta tillbaka en anmälan. Många kvinnor är också ekonomiskt beroende av sina män, vilket gör det svårare för kvinnan att anmäla då hon samtidigt riskerar att mista sin enda inkomst.

Carolina Álvarez på kvinnoorganisationen Tierra Viva, som deltar i nätverket Coordinadora 25 de Noviembre, menar att det också finns en stor okunskap bland polis och åklagare om vad som är kvinnovåld.

- Många kvinnor skickas hem igen för att man inte förstår vad som är kvinnomisshandel. Många av poliserna är också själva del av kvinnoförtrycket. Det visar inte minst fallet med Juana Méndez som våldtogs i häktet av poliser. (se länk nedan till artikel ”Hon vågade stå upp mot polisen”)

*Orsakerna många*
Våld är generellt mycket utbrett i Guatemala. UNDP anger i sin rapport 2008 om våldssituationen i landet den sociala exkluderingen och den svaga staten, och därmed den höga straffriheten, som de främsta orsakerna. Nydia María Corzantes Arévalo från Institutet för jämförande studier i kriminologi menar att det specifika våldet mot kvinnor också härrör från samma orsaker, men att ytterligare faktorer spelar in.

- Kvinnor är förtryckta i Guatemala. De är både ekonomiskt och socialt beroende av männen och kan därför inte heller hävda sig när våld förekommer. När männen blir frustrerade på grund av till exempel fattigdom så går det ut över kvinnorna.

- Vi har också starka ungdomsgäng som präglas av en oerhörd machokultur, fortsätter Nydia Corzantes Arévalo. När en kvinna inte längre är användbar för mannen dödas hon eller för att skada en konkurrerande gängmedlem ger du dig på hans kvinna.

Nydia Corzantes Arévalo menar att detta är en del av synen på kvinnan som objekt och inte som en egen person. Hon kan därför användas för att skada samhället eller den enskilde mannen.

- Det var exakt samma sak som skedde under den väpnade konflikten och det är sår som fortfarande inte läkts. Armén gav sig ofta på kvinnorna i byarna, antingen för att de misstänktes vara gerillans kvinnor och man därmed ville skada gerillan, eller helt enkelt som del i strategin för att utrota ursprungsfolken. Sexuell tortyr är en välkänd strategi i krig, men här blev det också en del i en rasmässig utrensning. Kvinnorna som våldtogs stigmatiserades och många blev också med barn, med så kallade blandbarn.

*Ny lag trätt i kraft*
Tidigare i år antogs en ny lag om mord och våld mot kvinnor utifrån deras kön. Lagen ses som ett litet steg i rätt riktning även om man fortfarande väntar på att se hur den kommer att implementeras.

- Tidigare togs inte mord och våld mot kvinnor upp som ett systematiskt förtryck men med den nya lagen skiljs det ut från andra former av våld, berättar Nydia Corzantes Arévalo. Utifrån den nya lagen kan vi fortsätta att förbättra både den och olika institutioner runt omkring.

_Malin Stråle_