Engagerade kvinnor blir dubbla offer

*I Colombia drabbas kvinnor dagligen av det våld som är en effekt av den väpnade konflikten. De blir såväl direkta som indirekta offer. Organisationen Asfaddes, som organiserar sig mot försvinnanden visar både hur kvinnor drabbas men också hur de organiserar sig och kämpar för en positiv förändring.*

Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos – desaparecidos) är en organisation av och för familjemedlemmar till försvunna. I Asfaddes är en majoritet av medlemmarna kvinnor och det finns en dubbelt tragisk anledning till detta. Som en följd av att kvinnor ofta hamnar i bakgrunden i organisationer eller det offentliga livet och att de som syns och hörs utåt i majoritet är män, är det också dessa som främst faller offer för försvinnanden. Detta faktum drabbar dock i större utsträckning kvinnor som indirekta offer för det våld som utövas mot deras kollegor, makar, bröder och söner. För det är kvinnorna som blir kvar och det är också de som i störst utsträckning tar på sig att kämpa för sina och de försvunnas rättigheter. Därmed utsätter de sig för risken att bli offer på nytt.

I Colombia är det farligt att engagera sig för mänskliga rättigheter i allmänhet och mot försvinnanden i synnerhet. Eftersom själva syftet med att ”försvinna” någon är att skrämma dem som är kvar till tystnad, finns det starka intressen som verkar för att säkerställa att det också blir så. Kvinnorna i Asfaddes har fått känna av detta i allra högsta grad. Många av dem som har engagerat sig i organisationen har blivit hotade och skrämda till att lägga ner sitt engagemang. Andra har i sin tur ”försvunnit” vilket har lagt en ytterligare börda på de familjemedlemmar och närstående som blir kvar. Asfaddes kallar detta för att bli ett dubbelt offer.

Men kvinnorna i organisationen är mycket mer än offer. De har tagit ett initiativ för att kämpa för en förändring och därigenom är det också många som har blivit stärkta. Att organisera sig och träffa andra kvinnor i samma situation har för många varit en väg till att gå vidare och skapa ett annorlunda liv. Kvinnor som tidigare har varit hemmafruar ser plötsligt sig själva dra igång landsomfattande kampanjer, gå i demonstrationer och driva rättsliga processer. De höjer sin röst mot våldet, de tar för sig och de tänker inte låta sig skrämmas.

_Nina Vollmer_
_Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Colombia_

Fakta

Försvinnande definieras enligt den interamerikanska konventionen mot tvångsförsvinnanden som: ”att av statliga agenter, enskilda eller grupper som agerar med statens goda vilja, mot sin vilja bli frihetsberövad följt av ingen (eller vägran att) uppge information om vad som här hänt personen och var den befinner sig”.


Organisationen Asfaddes bildades 1983 som en följd av att försvinnanden började användas systematiskt i Colombia. Sedan dess har de arbetat mot den rådande straffriheten samt för sanning, rättvisa och upprättelse för både familjemedlemmar och de försvunna.