De rikas reservat förvärrar översvämningar i Buenos Aires

De privata och inhägnade bostadsområden som vuxit fram på tidigare våtmarker i Buenos Aires har skapat barriärer mellan olika samhällsklasser i staden. Men de har även lett till ökande problem med översvämningar - som främst drabbar de fattigare kvarter som omger de exklusiva bostadsområdena.

Under 1990-talets uppsving på den argentinska bostadsmarknaden inleddes byggandet av flera så kallade gated communities, inhägnade privata bostadsområden, på våtmarker och strandnära områden i Buenos Aires ytterområden.

Nyligen drabbades 19 kvarter i Buenos Aires av stora översvämningar i samband med att starka vindar och extrem nederbörd svepte in över staden. På bara två dagars tid regnade det mer än det normalt gör under två månader, vilket ledde till att floder svämmade över. Stora områden i staden hamnade under vatten och fler än fem tusen människor tvingades evakueras.

President Cristina Fernández kabinettssekreterare Jorge Capitanich menade att översvämningarna berodde på en kombination av olika naturfenomen. Men enligt Patricia Pintos vid geografiska fakulteten vid de la Platas universitet förvärrades situationen av de allt fler inhägnade privata bostadsområden som byggts på eller nära vattentäkter i staden. Detta eftersom många av dessa områden enligt Patricia Pintos har byggts på platser som är av stor betydelse för avrinningen av vatten i samband med omfattande nederbörd.

Exklusivitet skapar problem

Även stadsplaneraren Laila Robledo, vid universitetet General Sarmiento National, menar att de exklusiva bostadsområdena skapar problem.

- Avrinningen till våtmarker stoppas av byggprojekt som ironiskt nog säljs in tillsammans med en livsstil där närheten till vatten och natur ska ingå, säger Laila Robledo till IPS.

Flera av de stadsdelar där de nya bostadsområdena har byggts upp ligger i närheten av floden Lujáns utlopp i havet, och täcker ett område på över sju tusen hektar.

- Det handlar om 65 byggprojekt som har påverkat terrängen vid flodens mynning och som blockerar utflödet i samband de väderfenomen som vi har upplevt under denna månad, säger Patricia Pintos.

I dessa områden har byggbolagen dikat ur marker för att skapa konstgjorda sjöar, samtidigt som den uppgrävda jorden använts för att täcka över mer långlänta områden. Men eftersom de privata bostadsområdena ligger i områden som riskerar att drabbas av översvämningar har det även byggts upp höga fördämningar för att hålla vattenmassor ute.

- Dessa områden skyddas, men de fungerar istället som barriärer som bidrar till ökade översvämningar i närliggande kvarter. Det som skyddar dessa områden skadar dem som befinner sig utanför, säger Patricia Pintos.

Av de 350 000 människor som bor i stadsdelen Tigre, i närheten av floden Luján, bor bara tio procent i de privata exklusiva bostadsområden som finns där. Detta samtidigt som de inhägnade områdena upptar hälften av stadsdelens marker. Detta enligt Martín Gianella, som är kommunchef i Tigre.

- Vi kallar detta för en social-territoriell segregation där murar delar upp både territorier och samhälle, säger Martín Gianella till IPS.

Ny problematik

Han berättar att Tigre, som ligger i norra Buenos Aires, har en historia av översvämningar i samband med kraftiga stormar. Men de senaste fem åren har stadsdelen även drabbats av ett nytt fenomen.

- Översvämningar i samband med regn är något nytt, och det är inte en slump att detta främst inträffar i kvarter som ligger precis bredvid de inhägnade privata bostadsområden som byggts upp under de senaste tio åren, säger Martín Gianella.

Han anser att stadens högsta myndigheter borde reglera utbyggnaden av dessa områden, men också införa en särskild skatt som kan användas till att hantera de problem som uppstått.

Stadsplaneraren Laila Robledo påpekar att hela Buenos Aires byggts upp på ett slättland med en mängd floder - och att det som händer i en del av staden därför även påverkar andra delar. Hon är mycket kritisk till uppbyggnaden av de privata exklusiva bostadsområdena, som enligt henne lett till en privatisering av staden som bara gynnat ett fåtal.

- Företagen köper upp land som är billig på grund av risken för översvämningar, sedan fyller man ut marken för att göra den bebolig och gör enorma förtjänster, säger Laila Robledo.

De stora byggföretagen förnekar dock att de bär något ansvar för de översvämningar som uppstått. De menar istället att översvämningarna beror på klimatförändringarna. Men det argumentet avvisas av Laila Robledo.

- Klimatförändringarnas konsekvenser blir större eller mindre beroende på hur städer har byggts och hur de befolkas, säger hon.

Laila Robledo menar att den här typen av byggprojekt måste förbjudas eller regleras hårdare - annars är risken att städer som Buenos Aires kommer att drabbas av översvämningar även i samband med mildare regnväder, enligt henne.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS