Biståndet till Nicaragua läggs om och skärs ner

EU håller fortfarande inne det direkta stödet till statskassan och det danska biståndet läggs om och minskas. Det svenska stödet avvecklas helt år 2011. Nicaraguas statsbudget skärs ner för tredje gången i år samtidigt som landet riskerar hungersnöd om några månader.

Den danska biståndsministern Ulla Tørnæs besökte Nicaragua i slutet av augusti för att värdera situationen:
- Jeg ville med egna ögon få ett intryck av den politiska situationen och inte minst av den press som demokratin i Nicaragua befinner sig under. Jag måste säga, att mötet med Daniel Ortega och hans ministrar inte lade grund för optimism, sade hon till ulandsnyt.dk.

- Ortega försöker utveckla ett icke-demokratiskt Nicaragua och därför önskar jag inte samarbeta med honom och hans regering, fortsätter hon.

Det danska biståndsorganet Danida började i februari lägga om biståndet till den nicaraguanska regeringen. Man behöll dock stödet till transport – och utbildningssektorn. Men efter Tørnæs besök föll även detta bort och av regeringisinstanserna får nu bara polisstationerna för kvinnor och barn danskt bistånd. I stället ska stödet kanaliseras via de privata företagarna, de enskilda organisationerna samt ges till kommuner där det inte har förekommit valfusk.

Huvudorsaken till omläggningen är nämligen det påstådda valfusket i 40 kommuner under kommunalvalen 2008.

Konsekvensen blir att biståndet skärs ner. År 2008 utbetalade Danmark 236 miljoner kronor, i år 226 miljoner och nästa är kommer det att sjunka till 185 miljoner. Det frigivna beloppet ska investeras i Afrika, säger Tørnæs.

Enligt tidningen La Prensa överväger Danmark att helt frysa biståndet, beroende på hur den politiska situationen utvecklar sig. Enligt den nicaraguanska nationalbanken är Danmark en av de största givarna, efter Japan, Taiwan och EU.

EU går Danmarks väg?

I början av september avslutade en EU-delegation ett besök i Nicaragua med ett kort pressmeddalande enligt vilket man kommer att ge stöd till utbildningssektorn. Inte ett ord sades om det direkta stödet till statsbudgeten på cirka 100 miljoner dollar som frystes som följd av det påstådda valfusket. Stödet utgjorde cirka 30 procent av statskassan och 80 procent av de offentliga utgifterna.

Det mycket hemlighetsbelagda besöket är det sista försöket att få regeringen och EU att närma sig varandra innan parterna träffas den första oktober i Bryssel där ett definitivt beslut kommer att fattas, enligt vice utrikesministern Valdrack Jaentschke.
 
Latinamerika.nu har förgäves försökt få en kommentar av EU. Tidningen La Prensa citerar Nicolas Bulté, EU-kommissionens talesman:
 - Vi har inte glömt det förflutna och just nu förhandlar vi med regeringen för att undgå att det som skedde sker igen.

Med ”det som skedde” menar man valfusk. La Prensa citerar också ”diplomatiska källor” enligt vilka möjligheten att återuppta budgetstödet är liten. Däremot är det sannolikt, att EU gör som Danmark och kanaliserar pengarna via privata sektorn och organisationer, enligt källan.

Landet lider

Sverige frös sitt stöd till budgeten redan år 2007 och avvecklar nu gradvis biståndet för att definitivt avsluta samarbetet med Nicaragua år 2011. Polisen, som fortfarande får ett visst stöd, beklagar utträdet:
-  Vi har redan lagt märke till att Sverige är på väg ut. Jag hoppas att den svenska regeringen omprövar sitt beslut, säger polischefen Pablo Emilo Avales.

FN:s särskilda rapportör för rätten till mat, Olivier de Schutter, avslutade sitt besök i Nicaragua den 13 september. Han rekommenderar att bägge parter, givarna och regeringen, närmar sig varandra. Nicaragua är helt beroende av givarpengarna och kommer dessutom antagligen att uppleva hungersnöd på grund av torka om några månader på grund av klimatfenomenet ”El Niño”.

I dag skriver El Nuevo Diario att statsbudgeten nästa vecka kommer att skäras ner för tredje gången i år och att det kommer att gå ut över hälsosektorn, utbildningen och infrastrukturen.

Text och arkivfoto: Erika Brenner