FN uppmanar Haiti att fastställa det länge försenade valet

De länge fördröjda legislativa valen i Haiti har nu lett till att FN uppmanar landet att så fort som möjligt anordna val för att öka säkerheten i landet. Samtidigt som trygghetsnivån ökar i landet, på grund av polisens upptrappade arbete, kräver FN att ett val behöver hållas så snabbt som möjligt under 2013 för att säkerställa haitiernas framtid och omvärldens syn på landet.

- Om val inte anordnas under 2013 kommer det bli än mycket svårare för det internationella samhället att acceptera ursäkter och förseningar. Valen måste hållas så fort som möjligt under 2013, säger den kanadensiska ambassadören Guillermo E. Rishchynski till nättidningen The Christian Science Monitor.

Nigel Fisher, tillförordnad representant som generalsekreterare och chef för den fredsbevarande FN-insatsen på Haiti, nämner även att landet behöver gå igenom en vallag och en lag som rör politiska partier.

- Att se politik som ett nollsummespel är inget som får ett land att röra sig framåt. Att utveckla en samsyn runt centrala delar av en allomfattande politisk process och de demokratiska institutionerna är mycket viktigt, säger Fischer till The Christian Science Monitor.

Landets politiska ledare kritiseras

Haiti har kritiserats av FN för att inte ta valen i landet seriöst, trots att Haitis politiska ledare ständigt påstår att så inte är fallet. Rishchynski framhäver att Kanada välkomnar Haitis lovord om att hålla val för att säkra befolkningens framtid, men liktidigt menar han att landet "måste ägna sig åt att leverera de reformer som har utlovats". Samtidigt anklagas två haitiska parlamentariker skyldiga för den senaste avrättningen av en polis, vilket gjort att FN:s säkerhetsråd lagt än mer påtryckningar på de politiska ledarna i Haiti att bryta det rådande dödläget vad det gäller det legislativa valet.

För ett par veckor sedan noterades att Haitis parlament äntligen meddelat namnet på tre av sina medlemmar som ska sitta i en vald församling bestående av nio medlemmar. Dessa har sedan i uppgift att välja borgmästare samt 10 av de 30 platserna till senaten. Men den rådande situationen på Haiti med politisk friktion, meningsskiljaktigheter och oroligheter över vilken som i slutändan kommer att sitta som makthavare i församlingsrådet, gör att omröstningen försenas ytterligare.

Viktigt val för haitiernas framtid

Fisher påpekade att alla de frågor som tas upp i säkerhetsrådet - säkerhet, rättsstatsprincipen, respekt för mänskliga rättigheter, bättre styrning av institutioner och val - handlar om att förbättra livet för haitier. 80 procent av landets befolkning lever i fattigdom och fortsätter att möta ökade livsmedelspriser och effekter av förra årets torka och stormar.

Haitiska myndigheter rapporterar samtidigt att trygghetsnivån i landet är bland den högsta på länge. De senaste månaderna har den västra avdelningen av Rikspolisstyrelsen, som är ansvarig för Port-au-Prince, trappat upp insatser för att slå ner på beväpnade gäng samt gjort ett antal arresteringar. Samtidigt förväntas 1050 nyanställda poliser påbörja utbildning nästa månad.

- Haitierna befinner sig just nu i en kritisk period. Alla de reformer som har diskuterats handlar om att tjäna ett mål - att säkerhetsställa att Haitierna får ett bättre liv och att de märker att deras säkerhet förbättras. Framförallt handlar det om att de ser sina rättigheter skyddas och att de får en chans att arbeta. Det är mycket viktigt för haitiernas framtid, understryker Nigel Fisher.

Text: Hugo Wigbrand, Praktikant Latinamerikagrupperna

Foto: Marcello Casal Jr/Wikimedia Commons