FN-ledare uppmanar till skärpt kamp mot kvinnovåldet

På fredagen firades den internationella kvinnodagen och i förra veckan inledde FN:s kvinnokommission sitt årliga möte. Ledarna för FN:s olika organ understryker gemensamt att kampen mot den "epidemi" av våld som riktas mot flickor och kvinnor måste skärpas.

Att våldet mot kvinnor är ett enormt globalt problem framgår tydligt i statistiken. Hela 70 procent av världens kvinnor uppger att de har utsatts för våld i olika former, och hälften av dem som uppger att de har utsatts för sexuellt våld är flickor som inte hunnit fylla 16 år. Över 600 miljoner kvinnor lever dessutom i länder där våld i hemmet inte är förbjudet.

- Allt för många flickor och kvinnor utsätts för hot och fysiska och sexuella övergrepp av personer som borde skydda och respektera dem allra mest - pappor, äkta män, bröder, lärare, kollegor och chefer, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon vid ett forum på tisdagen.

Mötet inom FN:s kvinnokommission är det 57:e i ordningen, och årets huvudtema är förebyggande och avskaffande av alla former av våld mot kvinnor och flickor. Kvinnoorganet UN Womens ordförande Michelle Bachelet underströk vid tisdagens forum vikten av att alla olika FN-organ bidrar för att uppnå detta mål.

Företrädare för alla FN-organ ställde sig bakom åsikten att våldet mot kvinnor är en fråga som måste prioriteras i kampen för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

"Viljan att förändra är större nu"

Striden för att våld mot kvinnor skulle börja betraktas som en människorättsfråga fick ett genombrott vid en världskonferens om de mänskliga rättigheterna som hölls i Wien 1993, och samma år antog FN en resolution om avskaffande av våld mot kvinnor. Irina Bokova, chef för FN-organet Unesco, säger till IPS att arbetet har gått framåt sedan dess.

- Uppmärksamheten och viljan att förändra är betydligt större nu. Men vi är verkligen inte framme ännu - snarare precis i början, säger Bokova.

Rebeca Grynspan vid FN:s utvecklingsprogram UNDP menar att utvecklingen har gått framåt så till vida att mäns våld mot kvinnor inte tolereras på samma sätt som det gjorde tidigare.

- Men med det sagt så anser jag samtidigt att vi inte har gjort lika stora framsteg som vi förväntade oss. Ofta arbetar vi för snarare för att se till att utvecklingen inte ska gå bakåt, säger Grynspan.

Forskning visar att olika former av våld är ett av de största hoten mot flickors möjlighet att få utbildning, och att våldet ofta leder till att flickor hoppar av skolan.

Hot mot global produktivitet

Grynspan påpekar samtidigt att våld mot kvinnor utgör ett allvarligt hot mot den globala produktiviteten, eftersom kvinnor inte ges möjlighet att bidra fullt ut till sina samhällen. Hon hänvisar också till FN:s Human Development Report, som visar att bristen på jämställdhet har enormt negativa effekter på utvecklingen.

- Det finns en sak som skulle skapa en högre produktivitet och minskade kostnader, och det är om våldet mot kvinnor upphörde, säger Grynspan till IPS.

Världshälsoorganisationen WHO:s generalsekreterare Margaret Chan påpekade att våldet mot kvinnor har mycket stora hälsomässiga konsekvenser i form av kroppsliga skador, men också på grund av att det ger upphov till oönskade graviditeter, osäkra aborter, en spridning av sexuellt överförbara sjukdomar, samt svåra psykologiska problem.

En bred majoritet av såväl deltagarna som åhörarna vid tisdagens forum var kvinnor, vilket fick flera representanter att påpeka behovet av att fler män engagerar sig i frågan.

- Vi talar fortfarande, till stora delar, till oss själva, sade Grynspan.

Text: Marzieh Goudarzi/IPS