Flickor dubbelt diskriminerade

Flickor diskrimineras dubbelt, på grund av både ålder och kön. Därför inleder den internationella organisationen Plan till hösten en kampanj världen över som inriktar sig främst på flickors utbildningsmöjligheter. "Att vara flicka" inleds i oktober.

I samband med den internationella barndagen nästa höst kommer Plan, en internationell organisation som jobbar för barns rättigheter i 50 olika länder, att påbörja en kampanj som fokuserar på ojämlikheten mellan könen och tillgången till utbildning för flickor. I en artikel i den nicaraguanska dagstidningen, El Nuevo Diario, säger organisationens administrativa chef i Nicaragua, Humberto Obregón, att utbildningsnivån i landet är låg och att flickor är mer utsatta eftersom de ofta tvingas utföra hushållssysslor i hemmet.

– Utbildningsministeriets siffror visar att lika många flickor som pojkar går i grundskolan, men man måste också ta i beräkning att många flickor hoppar av. Dessutom är de mer benägna att utsättas för övergrepp och våld, säger han.

Mindre än en dollar

Enligt en undersökning gjord av organisationen lever idag 900 miljoner barn på mindre än en dollar om dagen, 140 miljoner utsätts för sexuellt våld och övergrepp och 62 miljoner har inte tillgång till utbildning.

– Flickor lider av dubbel diskriminering, först som barn och sedan som kvinnor, så nu arbetar vi med en strategisk plan som bestå av fem program: barns utveckling i tidig ålder, hälsa, utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa samt ekonomisk säkerhet och trygghet för familjer, säger Obregón.

Kampanjen "Att vara flicka" lanseras den 11 oktober.

Text och foto: Simon Lundh, Svalorna