Fler latinamerikanska kvinnor i politiken

Inför internationella kvinnodagen publicerar tidningar runtom i världen artiklar och statistik angående kvinnors situation. I Latinamerika är det både upp och ner. Samtidigt som regionen står för den största ökningen av kvinnliga parlamentariker, och honduranska kvinnor har högre genomsnittslön än män, får kvinnor i Nicaragua, El Salvador och Chile fortfarande inte göra abort.

Enligt en artikel publicerad i den brittiska dagstidningen The Independent inför internationella kvinnodagen den åttonde mars rankas Nicaragua, Chile och El Salvador lägst bland länder i världen vad gäller kvinnors rätt till abort. Förklaringen är att de tre länderna, tillsammans med Malta och Vatikanstaten, är de enda i världen där det råder totalförbud mot abort. Nicaragua var det senaste landet att läggas till listan när dess regering röstade igenom förbudet 2006. Bästa förutsättningarna för abort finns i Sverige, där kvinnor utan begränsning kan göra abort till och med vecka 18.

Andel kvinnliga parlamentsledamöter ökar

Den salvadoranska tidningen Diario Co Latino framhäver istället att den kvinnliga
representationen inom politik, sett över hela världen, har blivit större, och Latinamerika är den region där den ökat mest. I det nicaraguanska parlamentet sitter nu 20 kvinnor fler än under förra mandatperioden. Tillsammans utgör de 40 procent av parlamentarikerna, vilket gör att Nicaragua hamnar på en delad niondeplats i världen tillsammans med Island. På en delad fjärdeplats, tillsammans med Sverige, ligger Cuba med 44,7 procent. Det är dock inte alla länder i regionen som ökar. I det peruanska parlamentet föll till exempel motsvarande siffra från 29 till 21,5 procent.

Honduranska kvinnor får högre lön

Den honduranska tidningen El Heraldo rapporterar samtidigt om att kvinnor i Honduras
under det senaste decenniet gått om männen och nu har tre procent högre genomsnittslön. En viktig förklaring sägs vara att kvinnor i landet studerar i snitt ett år längre än män. Men kvinnorna har fortfarande låg närvaro på arbetsmarknaden, där bara fyra av tio kvinnor aktiva.
Siffrorna är hämtade från en studie sponsrad av Världsbanken, och den visar att situationen är liknande i El Salvador och Guatemala samtidigt som inkomstskillnaderna i Nicaragua under samma period har minskat. I Costa Rica har däremot ingen förändring skett.

Text: Simon Lundh, Svalorna