Fattigdomen på landsbygden i Peru fortsatt omfattande

Nyligen publicerades den tredje nationella delrapporten om Perus väg mot uppfyllnaden av FN:s milleniemål 2015. Enligt siffrorna i rapporten har den sammantagna fattigdomen halverats i Peru sedan 1991. Samtidigt visar rapporten att majoriteteten av invånarna på den peruanska landsbygden fortfarande lever i svår fattigdom.

– Peru är ett av de mest utvecklade länderna i Latinamerika, säger Rebeca Arias, som arbetar för United Nations Development Programme i Peru och är en av de ledande personerna bakom rapporten, till den peruanska dagstidningen La Republica.

Rebeca Arias vidhåller samtidigt att långt ifrån alla av Perus medborgare får ta del av den utvecklingen.
– Den ekomnomiska tillväxten har inte fördelats lika bland landets alla regioner och den informella sektorn är fortarande stor.

Rapporten har utarbetats av United Nations Development Programme, UNDP, tillsammans med Perus regering och visar att fattigdomen är som allra störst i byar belägna på det andiska höglandet, som Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica och Huánuco. Landsbygdsbefolkningen lider dessutom i större usträckning än folk bosatta i städer av undernäring och har sämre tillgång till behandling av HIV och AIDS, slår rapporten fast.

Stora skillnader mellan män och kvinnor 

Enligt La Republica påtalar rapporten stora skillnader i villkoren mellan män och kvinnor på den peruanska arbetsmarknaden. Män tjänar i snitt omkring en tredjedel mer än kvinnor i de flesta yrken. UNDP:s representant i Peru Rebeca Arias säger till La Republica att det krävs politiska åtgärder för att minska skillnaderna.

– Det här är något som borde tas i beaktande i myndigheters och företags policys för arbetsvillkor. Situantioen är likadan i hela regionen. Man måste implentera en aktiv politik för att undivka diskriminering på arbetsmarknaden, säger Rebeca Arias.

Perus president Ollanata Humala som närvarade vid lanseringen av rapporten sa i en pressrelease från UNDP att ekonomisk tillväxt inte är tillräckligt för att minska de ekonomiska klyftorna i landet. För att möta utmaningen kommer regeringen i Peru att satsa på reformer inom vårdsektorn och utbildningssektorn.
– Därför håller vi på att genomföra reformer inom vårdsektorn och utblidningssektorn. Utbildning är det bästa sättet att bekämpa ojämlikhet

Text: Martin Karlsson, Svalorna Latinamerika