Fängslade ursprungsfolksledare kvar i häkte

*Trots att en domare beviljat överklagan från fyra av de fem ledare från ursprungsfolksorganisationen Opim sitter de fortfarande fängslade.*

Fyra av de fem fångarna från ursprungsfolksorganisationen Me´phaa, Opim, väntades släppas efter domaren Livia Lizbeth Larumbe Radillas beslut den 15 oktober. Detta beslut överklagades dock i sin tur av åklagarmyndigheten den 3 november och de fängslade försattes aldrig på fri fot.

- Detta bevisar att den verkställande makten i delstaten och på nationell nivå fortsätter på linjen där man kriminaliserar protesten och fabricerar bevis. Trots att ett federalt organ som domstolen har slagit fast att det inte finns några bevis, så insisterar den verkställande makten, i form av åklagarmyndigheten, på att fortsätta beröva dem deras frihet, skriver människorättsorganisationen Tlachinollan i ett pressmeddelande.

Flera internationella organisationer har tryckt på för en rättvis prövning i fallet, bland dem Kristna Fredsrörelsen. De fem Opim-ledarna är anklagade för mord på en informant till militären i april i år. De häktade uppger att de fängslats på grund av sitt sociala engagemang och det finns inga klara bevis för deras inblandning i mordet. Istället finns det vittnesmål på att de befunnit sig på annan plats under tiden för mordet, uppger Tlachinollan.

Enligt Tlachinollan pågår ett slags preventivt krig i delstaten Guerrero där civila myndigheter i samarbete med armén genomför en strategi där ursprungsfolken förföljs, torteras, massakreras och fängslas.

- Ända sedan massakern i El Charco (1998) har den mexikanska staten valt att militarisera ursprungsfolksregioner för att stävja frihetsprocesser hos folken, skriver organisationen.

I samband med tioårsjubileet för FN:s deklaration om människorättsförsvarare uppmärksammas har Amnesty International skrivit en rapport om Opim, där deras medlemmar beskrivs som MR-försvarare och där man pekar på den förföljelse och de hot som organisationen har fått utstå. Även Amnesty slår fast, efter en noggrann genomgång av rättsfallet, att de fem är oskyldiga och kräver deras frigivning. De fängslade definieras som samvetsfångar, det vill säga, i det här fallet, fångar på grund av politiska motiv.

De fem fångarna är alla från byn El Camalote, där byborna driver flera rättsfall om tvångssteriliseringar av 14 bybor samt våldtäkt där förövarna är militärer. En av byledarna, Lorenzo Fernandez Ortegas, som är bror till en av de kvinnor som anmält militären för våldtäkt, mördades på väg till ett möte med FN:s sändebud för mänskliga rättigheter tidigare i år.

Myndigheterna har visat minimalt intresse för att lösa de fall där medlemmar från Opim utsatts för trakasserier och brott, menar Tlachinollan och kräver att de fem fångarna friges, att kriminaliseringen av de sociala organisationernas arbete hävs och att de skyldiga för brotten mot Opim-medlemmarna och byborna i El Camalote ställs inför rätta.

_Tove Silveira Wennergren_