Få latinamerikanska länder förbinder sig att stoppa kvinnovåldet

Få latinamerikanska länder ansluter sig till FNs kvinnoorgan, UN Womens, arbete mot kvinnomisshandel. Detta trots att det är ett stort problem både globalt och i de specifika latinamerikanska länderna.

När UN Women höll sitt 57e möte i New York i mars i år talade den dåvarande ordföranden för enheten, Michelle Bachelet, om situationen för världens kvinnor.
- 7 av 10 kvinnor och flickor världen över blir slagna, våldtagna, utnyttjade eller könsstympade under sin livstid. Miljoner kvinnor skadas, familjer och samhällen hämmar utvecklingen. Det kostar samhället och det kostar länder tusentals miljoner dollar varje år i vårdkostnader och minskad produktivitet, sa Michelle Bachelet under mötet.

Det var på grund av denna statistik som UN Women i november förra året grundade Commit, en överenskommelse mellan FNs medlemsländer där de förbinder sig att; arbeta för att förebygga, skydda och rättfärdiggöra kvinnan genom bland annat mer effektiva lagar och nationella strategier och hårdare straff mot våldsbrott, utbildning för civilbefolkningen för att tidigare kunna upptäcka våldsbrott och skyddade boenden för de drabbade.

Få latinamerikanska länder anslutna

42 länder har anslutit sig till Commit, men endast tre Latinamerikanska länder: Mexiko, Brasilien och Guatemala.

Trots att ett land inte är med i Commit kan det få stort utbyte av UN Women då de ger bidrag till organisationer som arbetar med att stoppa kvinnovåldet. Ett exempel är programmet "Ett liv fritt ifrån våld för kvinnor" som organisationen Salvadorianska kvinnor för fred (Ormusa) arbetar med.

- Varje gång en död kvinnas kropp återfinns, så kommer det inte bara en utan minst fyra familjer för att fråga ifall den avlidna tillhör deras familj, berättar Silvia Juárez, Ormusas programkoordinator, för UN Women. Hon beskriver problemet som större än vad hon någonsin hade kunnat tänka sig.

2011 dödades 647 kvinnor i El Salvador enligt officiella siffror och 77 procent av dem som utfört våldsbrott mot kvinnor förblev ostraffade.

Text: Victoria Heiman, frilansskribent