landgrabbing

Investerarnas jakt på billig jordbruksmark tilltar

Omkring 45 miljoner hektar i Afrika, Sydasien och Latinamerika - motsvarande 60 procent av EU:s jordbruksmark - har tagits över eller är på väg att tas över av utländska investerare. Det visar en ny rapport från International Land Coalition, ILC som släpptes i måndags. ILC är en koalition av över hundra organ och organisationer som arbetar med markfrågor och rätten till mat, däribland Världsbanken och FN:s miljöprogram Unep. Det är framför allt i länder i Afrika som jakten på bördig jordbruksmark är som mest intensiv.

Prenumerera på landgrabbing