La Paz

Abortförbudet - ett ständigt aktuellt tema i Bolivia

Huruvida abort ska vara ett förbud eller en rättighet debatteras flitigt i Bolivia. I dagsläget råder abortförbud – med undantag för om kvinnan utsatts för övergrepp eller riskerar fara för livet om graviditeten fullföljs. Osäkra aborter är även den tredje största orsaken till mödradödlighet.

Prenumerera på La Paz