Kriget som lever kvar

Kontroversiell lag återkallad

Med 90 röster för och en röst emot upphävdes i natt, svensk tid, den nyligen insatta lagen 1097. Lagen innebar att militärer och poliser som begått brott mot de mänskliga rättigheterna innan år 2003 skulle kunna fått brotten avskrivna. Under tre timmar pågick den intensiva debatten i kongressen. Lagen favoriserade personer inom de väpnade styrkorna som begått brott mot de mänskliga rättigheterna innan år 2003, brott som bland annat begåtts under inbördeskriget i Peru. Militärer begärde avskrivning

Ny lag kan släppa Fujimori fri

En ny lag infördes den första september i år, där brott mot de mänskliga rättigheterna kan preskriberas om de begåtts för mer än sju år sedan. Flera regeringsmän har avgått i protest mot lagen. Nu talas det om att lagen ska annulleras. De flesta åtal mot personer som brutit mot de mänskliga rättigheterna i Peru leder aldrig till någon rättegång, eller ens till någon utredning. Den rättskipande makten arkiverar målen och utredningarna läggs på hög. Av de 62 åtal mot personer som brutit mot de mänskliga rättigheterna under inbördeskriget i Peru är det endast åtta som har fått en dom.

Mördade grävs fram ur massgravar

På juldagen 1984 mördades 40 bybor i byn Putka i södra Peru. Massakern genomfördes av en väpnad grupp som var allierad till landets armé. Nu har offrens gravar upptäckts och deras anhöriga vakar dag och natt medan det smärtsamma utgrävningsarbetet pågår.

Journalisten som försvann

Trots ständiga hot fortsatte journalisten Jaime Ayala Sulca att rapportera om försvinnanden och tortyr i Ayacucho under inbördeskriget i Peru. I dag, den 2 augusti är det 26 år sedan han försvann. Jaime Ayala blev 22 år gammal. Tiden innan han försvann var han under bevakning och utsattes för många hot på grund av sina artiklar i tidningen La República. Texterna handlade om brott som begicks både av terroristorganisationen Sendero Luminoso och av militären.

En stig utan ljus

Inbördeskriget i Peru lever fortfarande kvar i folks minne. Det påverkar mentaliteten, människorna och livet här än i dag. Våldet under kriget utfördes av olika grupper, men framför allt av gerillagruppen Sandero Luminoso och av staten genom de väpnade styrkorna.

Minnen i två rum

Minnesmuséet i Ayacucho återskapar den epok av våld, mord och förtryck som rådde under inbördeskriget i Peru, år 1980 - 2000. Men de drabbade behöver inget museum för att minnas; skräckupplevelserna är ständigt närvarande i deras liv.  Jag befinner mig på minnesmuséet ”För att det inte ska upprepas” i staden Ayacucho, 55 mil sydöst om Lima. Utifrån ser det ut som vilken bostad som helst, men här inne finns minnen, bevis i form av bilder, vittnesmål och installationer som visar på det våld och förtryck som folket genomlevde under inbördeskriget.

Prenumerera på Kriget som lever kvar