Ecuador dömt att betala Chevron

Den internationella skiljedomstolen i Haag dömde i dagarna den ecuadorianska staten att betala fem miljarder kronor i skadestånd till det amerikanska oljebolaget Chevron (tidigare Texaco). Detta för att inte ha löst deras stämning om kontraktsbrott i tid.

Upp och nervända världen. Lite så kan man beskriva det senaste kapitlet i följetongen mellan oljebolaget Chevron och Ecuador. Det amerikanska oljebolaget befinner sig sedan 1993 i en utdragen rättsprocess med ursprungsfolk i Amazonas. Man anklagas för att ha förorsakat oåterkalleliga miljöskador som förgiftat människor och deras närmiljö under bolagets tre decennier i landet, i något som av internationella experter beskrivits som ett "regnskogens Tjernobyl". Fallet har ännu inte fått någon lösning. Det har snarare förhalats. Chevron anklagar folken i Amazonas för fabricering av bevis och hävdar att det ecuadorianska oljebolaget Petroecuador har hela skulden för det inträffade. Men de juridiska processerna står inte still överallt. I dagarna dömde den permanenta skiljedomstolen i Haag i ett annat rättsfall den ecuadorianska staten att betala Chevron fem miljarder kronor i skadestånd för att inte ha löst oljebolagets stämningar om kontraktsbrott i tid.

Försenad rättsprocess

Det handlar om sammanlagt sex fall av påstådda kontraktsbrott i början av 90-talet, inom ramen för det då gällande frihandelsavtalet mellan USA och Ecuador. Anklagelserna om kontraktsbrott avser den mängd olja som oljebolaget tillhandahöll staten för inhemskt bruk. Chevron hävdar att Ecuador vid dessa sex tillfällen istället exporterade delar av denna olja och kräver kompensation i form av vid tiden gällande oljepriser plus räntor. 

De sex fallen löstes i nationell domstol 2008 och 2009, till Ecuadors fördel. Kort tidigare, i 2006, hade dock Chevron stämt den ecuadorianska staten för de då olösta tvisterna, eftersom oljebolaget ansåg att processen tagit alltför lång tid. Det är detta åtal som nu resulterat i de dryga böterna för Ecuador. Trots att det bara gäller själva förseningen och inte kontraktsbrotten, som ju löstes till Ecuadors fördel, räknas ändå böterna på Chevrons anspråk på ersättning för kontraktsbrott. 

Ecuador överklagar

Ecuador å sin sida hävdar att domen är ogiltig. Oavsett de sex fallens giltighet, anser man att det som hänt knappats går att klassas som att man har förhalat den juridiska processen. Istället menar man att oljebolagets stämning är en hämndaktion för det parallella fallet om miljöskadorna i Amazonas. Ecuadors utrikesminister Ricardo Patiño erkänner att de sex fallen borde ha behandlats snabbare. Samtidigt förvånas han inte av domen, då de internationella domstolarna i princip alltid ger de stora transnationella bolagen rätt.

Den ecuadorianska staten kommer att överklaga domen, men hyser små förhoppningar om att kunna ändra den. Man är dock hoppfull om att kunna reducera böterna med hela 87% genom att ta hänsyn till det avtal om vinstskatt som gällde under tidpunkten för de påstådda kontraktsbrotten.

 Text: Marcus Berglund Foto: Benjamin Selling