Den folkliga kampen i Colombia - vikten av integration för fred

Klockan är strax efter 18 den 12 september 2013 och vi befinner oss på Mynttorget i centrala Stockholm. Vi förbereder utrustningen, banderoller och flygblad inför manifestationen samtidigt som vi njuter av de sista glimtarna av sommarsolen. Våra ansiktsuttryck tyder på en hoppfull föraning som matas av våra förnyade åtaganden och starka minnen. Våra trummor och colombianska flöjter pausar det stressfulla tempot som alla utlänska besökare har i gamla staden.

Målet med denna manifestation är att visa solidaritet med småjordbrukarnas hedervärda kamp i Colombia. Vi stödjer dessa modiga människor som just nu vandrar på landsbygden och i städerna. Deras mångåriga och värdiga motstånd är ett folkligt uttryck som har förstärkt enigheten bland miljoner av colombianska medborgare i och utanför landet.

Claudia från Colombianätverket och Francisco från Latinamerikagrupperna hälsar välkommen och gör en analys av den sociala problematiken i Colombia. Den analysen kopplas till den aktuella politiska kontexten i Sverige där det internationella biståndet har fått nya riktlinjer som främjar utvecklingen i form av flera handelsförbildelser. Denna typ av utveckling som Sverige numera propagerar motarbetar de sociala och politiska processerna som äger rum i Latinamerika.

Indignationen läggs till smärtan för alla övergrepp och brottsliga handlingar av säkerhetsstyrkorna mot demonstranterna i hela Colombia. Enligt nyhetsbyrån Prensa Rural har 12 människor dödats med statsägda skjutvapen och 485 skadats varav 21 med skjutvapen. Dessutom har 262 personer anhållits och fyra har försvunnit. Totalt har 660 brott mot de mänskliga rättigheterna ägt rum sedan strejken började den 19 augusti.

De kollektiva reflektionerna blir fler och fler samtidigt som ungdomarna från föreningen Organización Multicultural de Integración y Derechos Humanos gör sin dansföreställning. Alla krav för rättvisa, mark och frihet turas om med mapale och cumbia rytmer under manifestationen. Natten kommer till detta babelstorn under det att vi kämpar mot Monsanto, nyliberalismen och frihandelsavtalen. Vi skapar nätverk för att försvara vårt territorium och naturtillgångar och på så sätt bygga ett colombianskt samhälle där fred och socialt rättvisa är de viktigaste principerna. Böndernas kamp har enat den colombianska diasporan i Sverige. Därför planeras flera manifestationer och utmaningar i framtiden.

Hoy desde Suecia decimos: ¡También contamos para la paz!

Text och foto: Guillermo Baquero, Colombianätverket
Översättning: Oscar Barajas Rojas, Latinamerikagrupperna

Fakta

Bondestrejken i Colombia började den 19 augusti och har fått stöd från fackföreningar, ursprungsfolkrörelser, studenter och andra samhällsgrupper som kräver ändringar i det politiska systemet. Demonstranterna vill bland annat att den colombianska regeringen löser den prekära situationen på landsbygden där 68% av bönderna lever i fattigdom.