Chiles president möter studentrörelsen

President Sebastian Piñera är optimistisk. Studentrörelsen orubblig. I och med lördagens möte mellan regeringen och studentrörelsen når skolkonflikten i Chile en pik. Men mötets utgång är svår att förutsäga.

- Jag går till mötet med höga förhoppningar och god vilja att nå en överenskommelse som tillåter oss att lösa problemen, säger Sebastian Piñera till Emol.cl.

Studentrörelsen å sin sida har inte visat några täcken på att de kommer backa på något av sina krav. Resultatet av mötet är därför svårt att sia om.

- Studenternas ställning i frågan har ju varit klar hela tiden, men vilken position Piñera kommer att ta är omöjligt att förutspå. Han är mycket oförutsägbar, säger Eduardo Araya, professor i historia och statsvetenskap vid Universidad la Católica i Valparaíso.

Han är säker på att politikerna har flera förslag på lösningar av konflikten, men det faktum att lösningarna är flera, att politikerna inte lyckats enas ens inom partierna, gör att deras position uppfattas som oklar.

- Det är nästan som att politikerna försöker skaka av sig sitt uppdrag. De måste visa mer moral. Och det gäller inte bara regeringen utan alla politiker.

Den sociala rörelse som skapats kommer att kräva att regeringen tar ansvar för sin uppgift att styra landet på ett ansvarsfullt sätt, tror Araya.

- Regeringen kommer att tvingas tänka mindre marknadsekonomiskt och mer socialt. Ta mera hand om.

Eduardo Araya, professor i historia och statsvetenskap vid Universidad la Católica, Valparaíso.: Lisa Karlsson

Inte bättre förr

Eduardo Araya är noga med att poängtera att den nuvarande situationen inte uppkommit för att regeringen genomfört försämringar. Skolsystemet är precis så som de socialistiska koalitionsregeringarna lämnade det. Och som militärregimen i sin tur lämnade det till dem. 

- När koalitionen styrde kände många lojalitet med dem och höll tillbaka sin kritik. Nu känns det mer okej att protestera.

Men orsakerna till studentrörelsens starka stöd är fler än så, menar Araya.

- Medelklassens ekonomi är skral, man är trött på en stat som inte tar ansvar, förtroendet för landets regering är rekordlågt, samtidigt som allt fler inser att de har rättigheter. Det här kunde lika gärna hänt den förra regeringen. Deras sätt att styra var inte bättre.

Han tar den student som dödades under en demonstration i norra Chile under Bachellets regeringstid, mapucheaktivisterna som skjutits av polis och förtrycket mot sociala rörelser i allmänhet, som exempel.

- Våldet och repressionen är inget nytt i Chile.

En rörelse i nedgång

Trots studentrörelsens nuvarande popularitet och stöd förutspår Eduardo Araya en nedgång och avmattning.

- Om inga resultat uppnås kommer både folk och media att tröttna på dem till slut. Dessutom börjar det uppstå sprickor inom studentrörelsen, vilket är ett resultat av att regeringen inte ger dem några svar på deras krav.

Rörelsens svacka är något regeringen utnyttjar. De försöker att vänta ut studentrörelsens egenorsakade förfall.

- Men det är vågat spel. För de kan inte veta om de kommer att lösas upp eller bli starkare.

Studenterna har redan vunnit flera viktiga segrar. Den allmänna opinionen emot vinstdrivande skolor är starkare än någonsin, regeringen har lovat en sänkning av räntan på statliga studielånen från 6 till 2 procent och man har lagt fram förslag på förbättringar av utbildningskvalitén.

- Men det låga förtroendet för politikerna gör att studenterna inte ser det som något framsteg förrän de har det svart på vitt.  

Får de inte skriftliga svar på sina krav under morgondagens möte kommer protesterna högst troligen att fortsätta.

- Eleverna är på det klara med att det de kämpar för inte är något de själva kommer att kunna dra nytta av, utan snarare deras egna barn. De kämpar inte för sin egen skull utan för landets.

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Fakta

Studenternas krav:

En förstatligad finansiering I dagsläget finansieras de statliga skolorna via kommunerna. Studenterna kräver att de istället ska finansieras via staten.
Vinststopp Dagens lagar tillåter vinstdrivande högre utbildningar. Det vill studenterna förbjuda.
Gratis utbildning Chiles universitetsutbildningar hör till de dyraste i världen. Studenterna kräver att all utbildning ska bli kostnadsfri.

Regeringens förslag:

Garanterad kvalité Som svar på studenternas krav har regeringen bland annat lagt fram ett 21-punktsförslag, där man till exempel garanterar kvalitetsutbildning för alla och en gradvis avkommunalisering av grund- och gymnasieskolan.
Sänkt ränta Regeringen har föreslagit en sänkning av räntan på statliga studielån från 6 till 2 procent.

Källor: BBC Mundo, www.emol.cl  och www.cooperativa.cl