Centralamerika

Forum för ursprungsfolk lockar många

Det fjärde forumet för ursprungsfolk invigdes under fredagen med ett färgglatt manifestationståg som slingrade sig genom centrala Puno till invigningsplatsen intill Titicaca-sjön. Närmare 6 000 deltagare från hela den amerikanska kontinenten, och även representanter från Europa och Afrika, beräknas besöka staden under veckans gång. Forumet startade redan på onsdagen med det första kvinnoforumet någonsin för ursprungsfolk och under veckan har också ett barn- och ungdomsforum gått av stapeln.

Utan fond, inget avtal

Om EU inte går med på en gigantisk fond för att jämna ut de enorma ekonomiska skillnaderna mellan EU och Centralamerika, så blir det inget associeringsavtal mellan jätten och dvärgen, säger Centralamerikas presidenter med samlad röst.

Nicaragua återvänder till förhandlingsbordet

Nicaragua och det övriga Centralamerika har idag återupptagit förhandlingarna om ett associeringsavtal med EU i Bryssel. Nicaragua drog sig ut ur förhandlingarna i Honduras i början av månaden och framhåller nu att den pågående förhandlingsrundan är av ”informell” och ”teknisk” natur. Nicaragua lämnade förhandlingsbordet i Tegucigalpa på grund av att EU och de övriga centralamerikanska länderna inte accepterade en fond på 60 miljoner euro för att utjämna de enorma ekonomiska skillnaderna mellan

Förhandlingar med EU bryter samman

I går drog sig Nicaragua ur förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan Centralamerika och EU. Europa förkastar nämligen Nicaraguas förslag till en miljonfond som bland annat ska bidra till att minska de ojämnlika ekonomiska förhållandena mellan EU och Centralamerika. De nicaraguanska förhandlarna överräckte ett brev till sina centralamerikanska kollegor där de tillkännager, att de tills vidare drar sig ur förhandlingarna och kräver även att förhandlingarna skjuts upp sex månader. Därmed bröt förhandlingsrundan samman för EU förhandlar bara med en samlad region.

Förhandlingar med EU på slutrakan

Idag inleddes den sjunde förhandlingsrundan om ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika i Honduras. Enligt den honduranska vice utrikesministern Patricia Licona kommer man göra allt, för att komma fram till ett avtal så snabbt som möjligt. Enligt planen, ska förhandlingarna vara avslutade under första halvåret i år. Vattnet bort från associeringsavtalet! Folkrörelserna befarar att vattnet kommer att privatiseras och att EU investerar i de livsviktiga dropparna.

Nicaragua försöker bromsa tåget

Om inte Nicaragua hade motsatt sig det så hade Centralamerika redan avslutat förhandlingarna med EU om associeringsavtalet. Det anser Amaru Barahona, koordinatör för det nicaraguanska utrikesdepartamentets förhandlingskommission. Amaru Barahona koordinerar Nicaraguas förhandlingar om politisk dialog och bistånd.Nu pressar Costa Rica, El Salvador och Guatemala på för att förhandlingsrundan i Honduras i mars ska bli den sista och tidigare än planerat. Enligt Barahona har dessa länder från första början varit inställda på att ingå ett associeringsavtal med EU, och så snabbt som möjligt

EU och Centralamerika inleder sjätte förhandlingsrundan

*På måndag inleder EU, Centralamerika och Panama i Bryssel den sjätte förhandlingsrundan om ett associeringsavtal.* *Centralamerikanerna bekymrar sig över huruvida den globala, ekonomiska krisen kommer att leda till europeisk protektionism och därmed till ett sämre förhandlingsresultat för regionen.* Utanför själva avtalet befarar Centralamerika även, att  Europas fallande köpkraft kan påverka förhandlingsresultatet negativt. De bekymrar sig också över att eventuellt inte kunna leverera varan för att de inte har råd att öka produktionen.

Socialt forum säger nej till frihandel med EU

*Budskapet står klart – Centralamerikas folkrörelser tar tydligt ställning mot ett associeringsavtal mellan EU och regionen. Många av de organisationer som har deltagit i det III Amerikanska Sociala Forum, som samtidigt pågår i Guatemala City, hänvisar bland annat till att skyddet av miljön, rätten till matsuveränitet och rätten till vatten skulle påverkas negativt med avtalet.*

Mot ett frihandelsavtal

*- Vi får ett helt vanligt frihandelsavtal, förutser Iniciativa CID inför den femte förhandlingsrundan om ett associeringsavtal med EU, som inleds på måndag i Guatemala. Ett avtal förväntas vara på plats i mitten av år 2009*. Amado Ordoñez: -EU:s intressen i Centralamerika handlar mindre om handel och mera om investering och service.

Lång väg till integration

*Att Centralamerika integreras är en fråga om liv eller död, anser Nicaraguas vicehandelsminister Verónica Rojas. Det handlar inte bara om att uppfylla EU:s krav om regional integration för att skriva under associeringsavtalet med Europa, det gäller också att i gemenskap bekämpa fattigdom och befrämja utveckling.

Sidor

Prenumerera på Centralamerika