Brasilien

Kampanjbidrag från företag förbjuds i Brasilien

Företagsdonationer till politiska partier och enskilda kandidater står i strid med den brasilianska konstitutionen. Det meddelar landets högsta domstol.

Stödprogram har lyft miljoner brasilianare ur fattigdom

Under de senaste tolv åren har 36 miljoner brasilianare kunnat lämna den extrema fattigdomen bakom sig tack vare ett stort stödprogram. Landet står nu inför en ekonomisk kris och en del befarar att det hotar utvecklingen. Regeringen lovar dock att kampen mot fattigdomen ska prioriteras.

Sjunkande råvarupriser slår mot brasilianska satsningar

Järnvägsviadukten över floden Tietê, Brasilien, fungerar. Men flera planerade byggnationer av nya järnvägar står i dagsläget i träda. Foto: Wikimedia Commons

Brasilien har ekonomiska problem och de sjunkande priserna på järnmalm hotar nu flera planerade projekt - och bygget av två nya tåglinjer.

Sen kompensation för dammbygge kritiseras

Kritiken växer efter att åtgärderna för att kompensera för de negativa sociala konsekvenserna av dammbygget Belo Monte i Amazonas har försenats.

Dammbygge i Amazonas tvingar fiskarfamiljer att flytta

Allt fler småfiskare trängs undan till följd av bygget av världens tredje största damm längs Xingu-floden i Amazonas.

Kina gör miljardinvesteringar i Brasilien

Kina planerar stora investeringar för att förstärka infrastrukturen i Brasilien. Ett av projekten är en transkontinental järnväg.

Bristande skydd av artrika ekosystem i "det blåa Amazonas"

Stora oljefyndigheter finns i den så kallade pre-salt-regionen utanför Brasiliens östra kust. Men miljöskydd och forskning håller inte jämna steg med oljeindustrins exploatering av havsbotten.

Kostsamma megaprojekt i Brasilien kantas av korruption

Flera stora energi- och infrastrukturprojekt i Brasilien har blivit mycket dyrare än beräknat och kraftigt försenade. Miljardnotan för korruptionen inom det statliga oljebolaget Petrobras har också spätt på kritiken mot megaprojekten.

Japan försöker återuppta kritiserad valjakt i Antarktis

Knölval utanför Antarktis. Foto: Brocken Inaglory/Wikimedia Commons

Japan presenterar ett nytt förslag på valfångstprogram, för att återuppta sin valjakt med vetenskapliga syften i Antarktis – trots att den Internationella domstolen i Haag utfärdade en dom så sent som förra året för att stoppa jakten. Förslaget fördöms av experter från flera latinamerikanska länder.

Vattenkris i torkans São Paulo

São Paulo. Foto: http://www.fotosedm.hpg.ig.com.br/ / Wikimedia Commons

Vattentäkterna för Brasiliens största stad São Paulo är nästan tomma och staden står inför sin värsta vattenkris hittills.

Sidor

Prenumerera på Brasilien