Brasilien får nationell ekomärkning

*Organiskt odlade jordbruksprodukter, kött från djur som fötts upp med organisk föda, tyger, kosmetika och renhållningsprodukter som producerats på ett ekologiskt riktigt sätt ska få ett nationell ekomärkning för att hjälpa medvetna brasilianska konsumenter.*

Tanken är att märkningen ska inledas i mitten av nästa år, och två år senare blir den obligatorisk. Ett av kraven för att få använda den nya märkningen är att produkten i fråga ska godkännas av något av de privata certifieringsföretag som staten har godkänt. Marknaden för organiskt framtagna produkter är i Brasilien fortfarande väldigt liten men har dock växt något under de senaste åren. Jordbruksministeriet hoppas att marknaden för ekologiskt odlade jordbruksprodukter ska växa med minst 20 procent under de närmaste fem åren och räknar med att familjejordbruket kommer att stå för större delen av den ökningen.

_Filip Andersson_