Alternativt toppmöte för fram det civila samhällets röster

Mänskliga rättigheter, avmilitarisering och fred stod på agendan när tusentals representanter för organisationer, sociala rörelser och vänsterpartier från hela den amerikanska kontinenten samlades i Cartagena. Det alternativa mötet gick under namnet Folkets toppmöte (la Cumbre de los Pueblos) och hölls samtidigt som det officiella toppmötet.

Målet med det alternativa, parallella mötet var att protestera mot det internationella toppmötet och uttrycka sitt missnöje mot att viktiga frågor uteslutits från den multilaterala agendan i regionen. Colombia stod värd för båda mötena, med President Juan Manuel Santos i spetsen för det sjätte amerikanska toppmötet (Cumbre de las Américas) den 14-15 april i den colombianska kuststaden Cartagena. Men samtidigt som statschefer från 33 amerikanska länder samlades för att diskutera aktuella frågor samlades även representanter från det civila samhället i Cartagena för att föra fram ”Amerikas verkliga röst”.

Det är inte första gången det civila samhället organiserar sig för att protestera vid ett amerikanskt toppmöte. Tidigare har liknande protester på toppmöten i bland annat i Argentina, Bolivia, Peru, Chile och Brasilien genomförts.
Enligt motståndsrörelsens språkrör, Enrique Daza, var det alternativa mötet en möjlighet att diskutera ämnen som militarisering av samhällen, droghandeln samt mäktiga gruppers oproportionerliga förmögenhet som regeringar fortsätter att stödja.

Ilska över uteslutning av Kuba

Kulmen var en marsch i centrala Cartagena, med över 8000 deltagare. På gatorna hördes röster som kritiserade USA:s och Kanadas beslut att utesluta Kuba från toppmötet och plakat med budskap som krävde ett erkännande av minoriteters rättigheter i Amerika. Senatorn Jorge Robledo från det colombianska oppositionella vänsterpartiet Polo Democrático Alternativo (PDA) var kritisk mot att flera regeringars röster inte kom till tals på grund av USA:s dominans och han menade att ”Amerikas toppmöte” istället borde gå under namnet ”Obamas toppmöte”.

I ett gemensamt uttalande som publicerades sista mötesdagen kräver deltagarna i Folkets toppmöte bland annat att utländska militärbaser och militärövningar i regionen avvecklas; att det urskillningslösa främjandet av utländska investeringar upphör; att uppmärksamhet riktas mot de sociala och miljörelaterade skador som multinationella företag orsakar vid utvinning av naturresurser samt att rättigheter för investerare inte går före rättigheter för människor och natur. De kräver även ett slut på kriminaliseringen av sociala rörelser, ett slut på användningen av kvinnor som krigsstrategi och folkets rätt till att bestämma över sin jordbrukspolitik för att säkerställa livsmedelssäkerhet.

En av de främsta orsakerna till urholkningen av de mänskliga rättigheter och demokrati i Colombia är kriget, som fortsätter att utplåna landet, och de organisationer som deltog i det alternativa mötet vädjar om stöd till Colombia för att söka en fredlig förhandlingslösning på den väpnade konflikten.

Text: Zofie Bengtsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá, Colombia