Alternativ för klimatet: Ett jämlikt system

I helgen samlades representanter för 150 sociala rörelser i Panamá City för att diskutera alternativ för att möta klimatförändringarna. Alternativa forumet om klimatförändringar (Foro alternativo sobre Cambio Climático) deklarerade att dagens ekonomi bygger på att ursprungsfolk och småskaliga bönder och fiskare får sina rättgheter kränkta til förmån för en minoritet, vilket också drabbar klimatet. Lösningen ligger i hur vi lever vårt dagliga liv. 

Samtidigt pågår fram till den sjunde oktober en officiell FN-konferens om klimatförändringarna som en förberedelse inför COP 17 i Durban längre fram i år, av det alternativa mötet avfärdad som en odemokratisk tillställning. Deltagarna menade att regeringarnas likgiltighet inför folkets behov och de slutna förhandlingarna inte skulle kunna ge upphov till lösningar, eftersom de som drabbas värst av klimatförändringarna inte inkluderats i samtalen. Marknadslösningar kommer inte att lösa krisen utan fördjupa den, deklarerade mötet och inbegrep i detta bland annat utsläppsrätter och REDD+.

-Vi föreslår att Moder Jord erkänns som den enda källan till liv och att vi bygger ett nytt system baserat på jämlikhetsprinciper mellan alla och allt, skriver mötet.

Hållbara lösningar Panamás guld är grönt.: Fotogracción

Lösningarna på klimatkrisen handlar om att se till Moder Jords rättigheter och införa solidarisk ekonomi istället för ständig tillväxt. Att bygga demokrati underifrån ses som en förutsättning. Det behövs också konstrueras en lagapparat som skyddar vatten, skog och andra naturresurser. Matsuveränitet, ett begrepp som inbegriper folkens rätt att producera ekologiskt hållbart och för eget bruk, är ett konkret sätt att organisera jordbruksproduktion utan storskaliga odlingar som ofta använder stora mängder gifter och prioriterar exportgrödor framför matproduktion. Mötet vänder sig också mot genmanipulerade fröer och deras spridning, och uppmanade regeringarna att respektera mänskliga rättigheter, speciellt ILO 169 som garanterar ursprungsfolks rättigheter.

Samma tongångar hördes från Abya Yalas ursprungsfolks forum om klimatförändringar (Foro Indígena de Abya Yala sobre el Cambio Climático) som också pågick parallellt.

–De aggressiva effekterna på klimatet som genereras av medsmutsningen och den industrialiserade konsumismen, försätter vår Moder Jord, kultur, miljö och försörjning i fara, skriver de deltagande organisationerna, som kräver ursprungsfolks deltagande i alla processer som rör dem.

-Vi lovar att implementera våra traditionella kunskaper genom ett system för ägande, produktiv konservering och traditionell övervakning av skogar, berg, marina zoner och kuster, baserat på våra förfäders metoder.


Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Foto: FotogrAcción