30 procent av Brasiliens kvinnor utsatta för våld i hemmet

*En undersökning som Världshälsoorganisationen (WHO) gjort i tio länder visar att ungefär en tredjedel av de brasilianska kvinnor som tillfrågades har utsatts för fysiska övergrepp av sina partners.*

I Brasilien genomfördes undersökningen i storstaden São Paulo och i den del av inlandet i delstaten Pernambuco som kallas Zona da Mata.

I São Paulo uppgav 29 procent av de tillfrågade kvinnorna att de utsatts för fysiskt våld av sin partner, i Zona da Mata var motsvarande siffra 37 procent.

Enligt studien var kvinnor i São Paulo aningen mer benägna att anmäla övergreppen än sina systrar i nordöst. En slutsats i WHO:s studie är att det intrafamiljära våldet är vanligt förekommande i alla samhällsklasser men att andelen kvinnor som utsatts för fysiska övergrepp tenderar att vara högre i hem med låg utbildningsgrad.

_Filip Andersson_