30 miskitoindianer dödade under 2013

Miskitosamhället Waspam i nordöstra Nicaragua har förlorat 30 personer i olika gränsdispyter med honduranska medborgare hittills i år. Konflikterna har sin upprinnelse i att en stor del av miskitofolkets mark i dag tagits över av mestiser från Honduras.

Konflikterna längs med floden Río Coca har trappats upp sedan fyra nicaraguanska daglönare sköts ihjäl på en gård i Honduras den 5 oktober. Tre av offren har identifierats som miskitos i åldrarna 16, 19 och 20. Som svar på dådet tog sig flera nicaraguaner över gränsen och tände eld på det hus där den förmodade ledaren för massakern bodde.

Händelserna har lett till att honduransk militär nu befinner sig i området och att den lokala polisen har förbjudit invånarna att dricka alkohol, samt uppmanat dem att hålla sig på den nicaraguanska sidan av gränsen för att undvika mer problem.  

Kräver kontroll 

Alex Fernández, borgmästare i Waspam har, enligt tidningen El Nuevo Diario, uttalat en önskan om att Nicaraguas president ska ”skicka en kommission för att utvärdera situationen” i området.

– Vi måste få regeringen att se att Waspam är en del av Nicaragua, sade han. 

Kommunen Waspam ligger i norra delen av den Nordatlantiska autonoma regionen, RAAN. Regionen har ett visst självbestämmande och på grund av politiska och geografiska skäl har den centrala regeringen historiskt sett varit frånvarande här.  

Konflikterna mellan honduraner och nicaraguaner i området beror på att floden som tidigare gått längs med gränsen nu rört sig mot Nicaragua som en följd av naturfenomen såsom orkanen ”Mitch”. Detta innebär att honduranska boskapsskötare i dag låter sina djur beta på den mark som miskitofolket tidigare använt för odling. Tidigare har miskitosamhällen på båda sidor gränsen levt i fred, men sedan flera familjer motats bort av honduranska godsägare har problemen i området ökat.

Text: Sigrid Petersson, informationspraktikant, Svalorna Latinamerika